DRUKUJ
2018-05-15

Zadania spółki

1)    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

2)    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

3)    Roboty związane z budową rurociągów,

4)    Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych,

5)    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

6)    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo.